DOŚWIADCZENIE

ALPAGO POLAT

Data i miejsce urodzenia : 01.02.1968 – İzmir
GSM PL : + 48 691 601 608
GSM TR : + 90 539 272 60 11
E-mail : alpagopolat@gmail.com

JĘZYKI

Turecki – ojczysty
Polski – dobry
Angielski – dobry

ZAKRES DZIAŁAŃ

– Łatwość adaptacji do zmian organizacyjnych; prowadzanie działań dotyczących planowania pracy.
– Prowadzenie szkoleń pracowników, wdrażanie usprawnień komunikacji i współpracy pomiędzy poszczególnymi działami.
– Wdrażanie systemów monitoringu sprzedaży i podwyższenia jakości i budowanie mechanizmu kontroli jakości.
– Tworzenie budżetów i kontrola wydatków budżetowych, kontrola i zażądanie logistyczne zapasami półproduktów i zasobami magazynów głównych.
– Przydzielanie zadań pracownikom z uwagi na ich umiejętności i zdolności oraz umiejętność pracy w zespole.
– Zwiększanie wydajności poprzez zastosowanie technik oddelegowania i motywacyjnych dla pracowników.

UMIEJĘTNOŚCI

– Zdolność adaptacji do kultur obcej narodowości
– Zaawansowana znajomość programów Ms OFFice, zwłaszcza Excel
– Znajomość programów: FreeMind, SAP, WF-MAC, SUBIEKT
– Spojrzenie pod kątem skali makro, zdolność zastosowań w skali mikro
– Cierpliwy, rzetelny i skoncentrowany na celu
– Łatwość w nawiązywaniu kontaktów

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Wabis Çatı Sistemleri  / Türkiye

2015 –

Alpago Polat Network

2014 – 2015
Promowanie firm na rynku tureckim i polskim, zdobywanie kontrahentów, wstępne negocjacje na rynku tureckim i polskim.

Smirna Delights

2013–2014 – Warszawa
Bezpośredni importer suszonych owoców i słodyczy z Turcji.
Pozyskiwanie nowych klientów, budowanie i rozwój relacji ze stałymi kontrahentami, tworzenie nowych kanałów sprzedaży, obsługa zagranicznych dostawców produktów.

Kam-Alp Trade Ltd.

2013 – Warszawa
Bezpośredni importer na polski rynek najwyższej jakości tekstyliów oraz pasmanterii zdobniczej.
Analiza sprzedaży na podstawie której zbudowałem system zamówień i zakupów. Wprowadzenie ulepszeń w działaniach sprzedażowych oraz w wewnętrznej komunikacji firmy.

Farimex Polska

2009–2013 – Warszawa

Firma z branży produktów fiskalnych należąca do tureckiej Firmy EDATA International, która wchodzi w skład międzynarodowej Grupy Kapitałowej AKFA Holding. Grupa Edata International jest pionierem we wdrażaniu nowej technologii fiskalnej w wielu państwach. Obecnie funkcjonuje na głównych rynkach urządzeń fiskalnych trzech kontynentów.

Zakres obowiązków:

zarządzanie firmą (branża produktów fiskalnych)
wprowadzanie nowych produktów
zdobywanie i utrzymywanie relacji z klientami
nabór, zarządzanie, wyznaczanie priorytetów, kontrolowanie i motywacja pracowników
przygotowywanie i wdrażanie krótko- i długoterminowych strategii biznesowych
planowanie rozwoju firmy, poprzez analizy długoterminowych planów strategicznych, potencjału rynku oraz konkurencji
tworzenie budżetów oraz kontrola wydatków budżetowych

Telestar Electronics Ltd.

1994–2009 – Warszawa

Firma z branży produkcyjno – handlowej produktów elektornicznych, TV i DVD, należąca do znanego w Turcji Profilo Holding.

Zakres obowiązków:

Karierę rozpocząłem od stanowiska szefa produkcji (zdobywałem również doświadczenie w  dziale logistyki, dziale magazynowym, dziale serwisu i w dziale sprzedaży). Poza standardowym zakresem obowiązków wykonywałem również w firmie Telestar Electronics wiele zadań projektowych.

Dział Produkcji

Zarządzanie 40-osobową kadrą pracowników linii produkcyjnej serii montażowej telewizorów z kineskopem i kadrą pracowników magazynu półproduktów i gotowych produktów.

Zarządzanie kadrą dochodzącą do 100 osób obejmującą pracowników obsługujących aerografy i malarni, a także działu produkcji i magazynu produktów gotowych i półproduktów.

Doświadczenie pracy w „outsource” w strukturze firmy Telestar. Stworzenie działu kontroli jakości. Planowanie produkcji w zależności od wyników sprzedaży. Organizacja zamówień półproduktów. Osoba odpowiedzialna za  magazyny półproduktów i produktów gotowych.

Dział Serwisu

Restrukturalizacja działu serwisowania po upływie okresu gwarancji  i w trakcie ich trwania.

Dział Kontroli Kredytowej

Systematyczne przeprowadzanie kontroli wierzytelności.
Określanie limitów kredytowych poprzez analizę danych statystycznych płatności klientów.

Dział Sprzedaży

Stworzenie sieci sprzedaży telewizorów poza dużymi aglomeracjami miejskimi, w małych i średnich miejscowościach.
Restrukturalizacja działu sprzedaży kas fiskalnych.

Elektromekanik Ltd. – İzmir

Stanowisko: staż w fabryce należącej do rodzinnej firmy produkującej elektroniczne panele sterujące dla TEKu, ówczesnego Tureckiego Państwowego Zakładu Elektryfikacji